Föreningen

Logotypen är designad av

Linda Åslund Lindvall:

Hemsidan sponsras av

företaget:


Föreningen


Styrelsen

Bli medlem

Stadgar


Föreningen är rikstäckande och  startade 1997.SVATF är en intresseförening och har som ändamål att:

•Sprida kännedom och förståelse för Achaltekeern, dess handhavande och vård.

•Tillvarata och utveckla det inom Sveriges befintliga avelsmaterial.

•Stödja anskaffandet av lämpligt avelsmaterial, dock ej i ekonomiskt hänseende.

•Föra register över Sveriges Achaltekeerhästar.

•Bistå med hjälp för registrering av rasrena Achaltekeer i MAAK.

•Upprätthålla kontakt och samarbete med andra Achaltekeerföreningar utanför Sverige.

•Främja horsemanship och djurskydd.   

 

Webbcreator: Anne Olsson fd. Öman