Styrelsen

Logotypen är designad av

Linda Åslund Lindvall:

Hemsidan sponsras av

företaget:


Styrelse 2019Årsmötesprotokoll finns här.


 

Ordförande: Anne Öman anneoman@hotmail.com

tel: 070-46 82 512


Registrator: Jeanette Svensson jeanette@noblessehorses.com

tel: 0706-171720


Kassör: Gunvor Pettersson express.kaxe@telia.com

tel: 018-393081


Sekreterare: Helena Håkansson


Ledamot: Renate Larssen


Suppleanter: Jeanette Svensson, Desireé Säterborn och Katarina Rämö

   

 

Webbcreator: Anne Öman